kWp

kWp

Kilowatt-peak (kWp) je jednotka pro výkon solárního panelu. Ukazuje maximální možný výkon panelu při ideálních světelných podmínkách (při tzv. standardním testovacím světle). Čím vyšší hodnota kWp, tím větší výkon panel má a tím více energie může vyrobit.

Výkon solárního panelu se v průběhu dne a v závislosti na počasí mění, ale kWp udává maximální možný výkon. V praxi se výkon panelu pohybuje kolem 70-80% hodnoty kWp.

Při výběru solárního panelu je důležité brát v úvahu nejen jeho výkon, ale také další parametry, jako například účinnost, velikost, cenu a kvalitu. Výběr správného panelu pro vaši potřebu může pomoci optimalizovat výrobu energie a snížit vaše náklady na elektrickou energii.

Výpočet množství potřebných solárních panelů lze provést na základě vašich potřeb a nároků na výrobu energie. Je také důležité brát v úvahu faktory jako orientaci a sklon střechy, dostatek místa pro instalaci panelů a omezení místních předpisů.

Při volbě tepelného čerpadla je důležité brát v úvahu nejen výkon, ale také další faktory, jako například typ čerpadla, cenu, efektivitu a údržbu. Správný výběr může pomoci optimalizovat výrobu tepla a snížit vaše náklady na vytápění.