kWh

kWh

Kilowatthodina (kWh) je jednotka energie. Je to množství energie, které se vyrobí nebo spotřebuje v průběhu jedné hodiny při výkonu 1 kilowattu. KWh se používá k měření spotřeby energie v domácnostech, podnicích a v průmyslu.

V domácnostech se spotřeba energie měří na základě údajů z elektroměru. Tyto údaje se používají k výpočtu spotřeby energie a také k výpočtu ceny za energii, kterou zaplatí spotřebitel.

V průmyslu se KWh používá ke sledování spotřeby energie v různých procesech a ke stanovení nákladů na energii. Je také používáno k hodnocení efektivity výrobních procesů a k nalezení možností úspor energie.

V současné době se stále více zaměřujeme na udržitelný rozvoj a na snižování emisí skleníkových plynů. KWh má v tomto směru velký význam, protože umožňuje sledovat a snižovat spotřebu energie a tím i snižovat dopad na životní prostředí.

Kilowatthodina je důležitým ukazatelem pro sledování spotřeby energie a pro hodnocení efektivity a nákladů na energii. Je také důležité pro udržitelný rozvoj a snižování dopadu na životní prostředí.