Druhy tepelných čerpadel

Druhy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jsou zdrojem úsporného a ekologického vytápění. Tyto zařízení využívají teplo z okolního prostředí a přeměňují ho na teplo pro vytápění budovy a ohřev vody. Existuje několik druhů tepelných čerpadel, které se liší tím, jakým zdrojem tepla se stávají.

  • Zemní tepelná čerpadla: Tyto tepelná čerpadla využívají tepla země, které se získává prostřednictvím vrtů. Tyto vrty mohou být hluboké až 100 metrů, což zajišťuje dostatečné množství tepla pro vytápění celé budovy.
  • Vodní tepelná čerpadla: Tyto tepelná čerpadla využívají tepla vody, které se získává prostřednictvím vodního zdroje, jako je řeka nebo jezero. Tyto tepelná čerpadla jsou vhodné pro budovy s přístupem k vodnímu zdroji.
  • Vzdušná tepelná čerpadla: Tyto tepelná čerpadla využívají tepla vzdušného proudění, které se získává pomocí venkovní jednotky. Tyto tepelná čerpadla jsou vhodné pro budovy s volným prostředím a bez překážek, které by mohly ovlivnit proudění vzduchu.
  • Solární tepelná čerpadla: Tyto tepelná čerpadla využívají tepla slunce, které se získává prostřednictvím solárního kolektoru. Tyto tepelná čerpadla jsou vhodné pro budovy s dobrou orientací na slunce.

Výběr druhu tepelného čerpadla závisí na individuálních potřebách a možnostech daného objektu. Je důležité pečlivě zvážit výhody a nevýhody každého druhu a zvolit takové tepelné čerpadlo.